slide1.jpg
slide2.jpg
slide-16092010089.jpg
slide-WP_20131107_019.jpg
previous arrow
next arrow

Reference

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE

 • Izgradnja svjetlovodne infrastrukture za A-SMGCS sustav-Zračna Luka Zagreb
 • Izgradnja svjetlovodne infrastrukture Uzletno Sletne Staze (USS), Zračna luka Split, dobava i montaža opreme
 • Izgradnja svjetlovodne infrastrukture Uzletno Sletne Staze (USS), Zračna luka Zadar, dobava i montaža opreme
 • Izgradnja LAN mreže stare zgrade HKZP Zagreb
 • Izgradnja svjetlovodne infrastrukture Uzletno Sletne Staze (USS), Zračna luka Pula, dobava i montaža opreme
 • Izgradnja svjetlovodne infrastrukture Uzletno Sletne Staze (USS), Zračna luka Dubrovnik, dobava i montaža opreme
 • Izgradnja svjetlovodne infrastrukture VOR/DME Zračna luka Rijeka, dobava i montaža opreme

ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

 • Interventno održavanje svjetlovodne komunikacijske infrastrukture na području Dalamacije
 • izgradnja svjetlovodne komunikacijske infrastrukture na području Dalmacije

EKO Kaštelanski zaljev Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) - Kalibracija i atestiranje PEHD cijevi, upuhivanje optičkog kabela, spajanje kabela, mjerenja, dogradnja SDNU, dobava i montaža opreme-u izgradnji

SPLIT PARKING-Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja optičke mreže, povezivanje parkirališta u jedinstvenu svjetlovodnu mrežu

CARNet- Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja optičke mreže e-Pula

PROMET SPLIT-Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja optičke mreže

Naftni terminal luke Ploče-Izgradnja telekomunikacijske mreže i CCTV sustava na naftnom terminalu luke Ploče

VJETROPARK SENJ – Izgradnja svjetlovodne komunikacijske infrastrukture

VJETROPARK KORLAT – Dobava i montaža opreme, izgradnja svjetlovodne infrastrukture

VJETROPARK LUKOVACDobava i montaža opreme, izgradnja svjetlovodne infrastrukture

VJETROPARK JELINAK - TS Jelinak, izrada LAN mreže

VJETROPARK KAMENSKO-VOŠTANE - Dobava i montaža opreme, izgradnja svjetlovodne infrastrukture, izrada LAN instalacije u TS

VJETROPARK DANILO - TS Danilo, izrada LAN mreže

VJETROPARK OBROVAC/ZELENGRAD - Dobava i montaža opreme, izgradnja svjetlovodne infrastrukture

VJETROPARK OGORJE - Dobava i montaža opreme, izgradnja svjetlovodne infrastrukture, izrada LAN instalacije u TS

VJETROPARK RUDINE - TS Rudine, izrada LAN mreže

CARNet Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja i održavanje optičke mreže e-Split

GRAD SPLIT- Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja i održavanje optičke mreže e-Split

GRAD TROGIR - Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja i održavanje optičke i LAN mreže

GRAD KAŠTELA - Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja i održavanje optičke mreže

GRAD SOLIN - Dizajniranje, dobava i montaža opreme, izgradnja i održavanje optičke mreže

e-HRVATSKA (Ministarstvo uprave) - Dizajniranje, dobava i montaža opreme i izgradnja optičke mreže u Splitu

MORH - Dizajniranje, dobava i montaža opreme i izgradnja optičke mreže u Splitu

MORH- Dobava i montaža opreme, polaganje i spajanje kabela na Pelješcu, Kuna-Rota

FINA Zagreb - Izgradnja LAN mreže, objekt Vukovarska ul., 2 kat

HRVATSKE AUTOCESTE

 • Ispitivanje i popravak svjetlovodnih kabela na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta
 • Ispitivanje i popravak TK kabela na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta
 • Izgradnja optičke telekomunikacijske infrastrukture na dionici autoceste Šestanovac-Zagvozd-Ravča
 • Spajanje, mjerenje i atestiranje optičkih kabela u tunelu Sv. Rok

HEP d.d.

 • izgradnja i održavanje svjetlovodne mreže na području republike Hrvatske (HEP-Telekomunikacije)
 • rekonstrukcija ICT sustava HE Plat
 • izgradnja optičkih telekomunikacijskih mreža kroz vodotlačne tunele (HE Zakučac, RHE Velebit, HE Vinodol-Fužine)
 • izgradnja optičkih telekomunikacijskih sustava u Dalmaciji (povezivanje hidroelektrana, trafostanica I dispecerskih centara)
 • izgradnja nadzorno-senzorskog optičkog sustava za podzemne visokonaponske vodove u Splitu
 • rekonfiguracija telekomunikacijskih čvorišta
 • izgradnja otočne optičke veze Brač-Hvar
 • spajanje OPGW kabela na otoku Braču
 • sanacija kabela u dovodnim tunelima
 • modernizacija i rekonfiguracija telekomunikacijskog čvorišta HE Orlovac

A1 - Izgradnja svjetlovodne mreže u Splitu

Luka Ploče - Projektiranje te izgradnja telefonske, vatrodojavne, videonadzorne mreže i svjetlovodne mreže

EP BiH - Izgradnja optičke telekomunikacijske veze kroz vodotlačni tunel CHE Čapljina i HE Jajace

TS PEJA (PEĆ) KOSOVO - Spajanje i konfekcioniranje optičkih kabela

JAN DE NUL - Polaganje podmorskog optičkog kabela na dionici Divulje-Čiovo

OPTIMA TELEKOM - Izgradnja optičke međugradske veze Ploče-Opuzen-Metković, Dubrovnik-Mlini-Cavtat, te izgradnja optičke mreže u Splitu, Dubrovniku, Makarskoj i Metkoviću. Održavanje optičke mreže u Splitu, Pločama, Opuzenu, Metkoviću i Dubrovniku.

TELEMACH – Izgradnja svjetlovodne mreže na području Dalmacije

REA KVARNER/ INTELIGENTNA ENERGIJA

 • Izgradnja fotonaponske elektrane 30 kW Dom zdravlja-Crikvenica
 • Izgradnja fotonaponske elektrane 30 kW Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir-Krk

TECTRA d.o.o./ INTELIGENTNA ENERGIJA - Izgradnja fotonaponske elektrane 9,55kW SE TECTRA-2

HEP ESCO d.o.o./ INTELIGENTNA ENERGIJA– Elektromontažni radovi na sustavu solarne pripreme tople vode na hotelu ADRIA Biograd n/m

OPĆINA JELSA - Izgradnja Stand alone solarnog sustava 10 kW i gromobranske instalacije, otok Šćedro

BRODOSPLIT Brodogradilište d.o.o. – Izgradnja svjetlovodne infrastrukture za HVAC na novogradnjama 468 i 469

Grad Split (IPA projekt PITAGORA) – Izrada projekta WiFi mreža grada Splita na području stare gradske jezgre

BRODOSPLIT Brodogradilište d.o.o. – Izgradnja, mjerenje i atestiranje svjetlovodne infrastrukture na novogradnjama 473 i 474

BRODOTROGIR d.d. - Spajanje, mjerenje i atestiranje svjetlovodnih kabela

TETRA TECH Inc. – Spajanje i atestiranje svjetlovodnih kabela Luka Ploče

TELVENT SCHIENDER ELECTRIC - Izgradnja sustava automatskih metereoloških stanica (AWOS) u zračnim lukama Split i Pula

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA ISPOSTAVA SPLIT - Rekonstrukcija i izgradnja elektro i LAN instalacije

NACIONALNI PARK KRKA - Spajanje muzeja Puljani na svjetlovodnu mrežu HEP