Politika kvalitete

Uprava tvrtke ITEL utvrdila je svoju politiku kvalitete:

 • zadovoljstvo kupca je iznad financijskog rezutata

 • biti na usluzi kupcu bez nepotrebnog birokratiziranja

 • u svakom trenutku ključnim kupcima udovoljiti traženi rok

 • otkloniti nedostatke prethodnih izvođača i u dogovoru s kupcem obaviti radove do najvišeg tehničkog standarda

 • predlagati kupcu ugradnju materijala i komponenti najboljih proizvođača

 • tehnički savjetovati kupca o prednostima i manama svakog ugrađenog proizvoda

 • rad s provjerenim dobavljačima na obostrano zadovoljstvo

 • postići, održavati i neprekidno inovirati kvalitetu svojih proizvoda u odnosu na postavljene zahtjeve, te neprekidno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom

 • ona je okvir za uspostavljanje i ocjenu ciljeva kvalitete temeljem usvojenih planova

 • obveza je uprave da se politika razumije i prenosi u tvrtki

 • realizacija politike kvalitete se periodično ocjenjuje (najmanje jednom godišnje) od strane uprave u cilju njene trajne primjerenosti

 • neprestano podizati kvalitetu svojih proizvoda kroz osposobljavanja i stručna usavršavanja svojih djelatnika

 • veću pozornost pridavati sprječavanju nesukladnosti nego li otklanjanju nakon pojavljivanja

 • ovom politikom ostvariti konkurentnost na tržištu


Zadovoljstvo korisnika u skladu s profesionalnim normama i profesionalnom etikom, najbolja su nagrada za obavljanje naših aktivnosti.